Penn Zero: Part-Time Hero E12 – Lady Starblaster; Amber